Company Message - Company Message
          

                                Dopisz słowa poniżej.

                     Match the words below. 
                                           
                                         
 
 
               Polish

1. Kawa

2.  ciasto

3. kanapka

 4.  masło

  5. jajko


       1.     Co to jest? 
     
 To jest ______.


2.  Co to jest?
                                
 To jest ____.


3.    Co to jest?

         To jest  _____.   

  4. Co to jest?

              

    To jest ______.
5.  Co to jest?


          

    To Jest_______
   

          English


 a. egg

b. sandwich

 c. butter

d. coffee

e. cake